ابطال مجوز تاسیس واحدهای اعتباری

    ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی                 

 شرح خدمت

 مجوزی است که امکان اجازه فعالیت واحد اعتباری در شرکت های تعاون روستایی،کشاورزی و تولیدی جهت امور اعتباری فراهم می دارد.

 کد خدمت          13011207109


 درخواست خدمت

 سامانه ثبت شرکتها

 ارائه خدمت

 سامانه ثبت شرکتها

  مستندات مورد نیاز

 

ابطال: درخواست کتبی متقاضی،معرفی نامه از مدیریت تعاون روستایی استان، توزیع جغرافیایی تسهیلات تخصیصی به استانها، درخواست کمکهای فنی و اعتباری، ارائه مصوبه هیات مدیره و مجمع شرکت، مصوبه کمیته فنی مدیریت تعاون روستایی استان یا مرکز حسب مورد، تکمیل شناسنامه طرح سرمایه گذاری شبکه های تعاون روستایی، ترازنامه مالی شرکت/اتحادیه تعاونی روستایی مصوب مجمع،نامه مرجع قضایی و انتظامی،نامه مدیریت تعاون روستایی استان 

 قوانین ومقررات

  ابطال: اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولیدی و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران،

آیین نامه اجرایی واحد های اعتباری به شماره 711/3023 مورخ 13/2/83 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، دستورالعمل های اصلاحی و خط مشی های اعتباری سالانه آن 

 استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

 ندارد

 پاسخ به سئوالات متداول

 مدت زمان انجام خدمت

 1 ماه

 هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 ندارد

 مسئول اصلی ارائه خدمت

  همکف – اداره آموزش خانم فریده توسلی – تلفن 07633313534 داخلی 115


مراحل گردش کار

 ارسال تقاضای ابطال واحد اعتباری

 بررسی تقاضای ابطال براساس شاخصهای تعریف شده

 برررسی وبازدید امکانات شرکت

 ابلاغ صدور مجوز ابطال به استان

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/05/10
تعداد بازدید:
102
Powered by DorsaPortal