واحد حقوقی

واحد حقوقی

 نام و نام خانوادگی : محسن تاجران

شماره همراه : 09173685616   محل کار : 07633313534 داخلی 113

شرح وظایف کارشناس حقوقی و ثبتی

   1) تهیه متن قراردادها و لوایح مورد نیاز

   2) رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

   3) پیگیری مسائل و پرونده های حقوقی و قضایی مرتبط با سازمان و شبکه تعاونی های تحت پوشش

   4) وصول مطالبات معوقه شبکه

   5) پیگیری اخذ و یا تکمیل سند تضمین ابوابجمعی مدیران عامل و کارکنان تشکلها

   6) پیگیری مستندسازی اموال سازمان و تشکلها

   7) ابلاغ به موقع قوانین، دستورالعملها و آئین نامه ها و پیگیری اجرای آنها

   8) شرکت در مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه ها

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
113
Powered by DorsaPortal