صدور مجوز تشکیل اتحادیه های کشاورزی شهرستانی / استانی /ملی

ابطال مجوز تشکیل رشرکت های تعاونی کشاورزی

                   

 شناسه خدمت       13011207123

نوع خدمت            خدمت به کسب وکار (G2B) و خدمت دولت به مردم (G2C)
شرح خدمت

 خدمتی است که بمنظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی ، تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال و در راستای انجام وظایف حاکمیتی سازمان هدایت ، حمایت و نظارت انجام می پذیرد ، که این خدمت بیشتر نقش نظارتی سازمان را شامل می شود 

 درخواست خدمت

 سامانه ثبت شرکتها

                       میز خدمت الکترونیک 

 نحوه ارائه خدمت :   ترکیبی

لینک صفحه دریافت خدمت : سامانه ثبت شرکتها
                                           میز خدمت الکترونیک

راهنمای استفاده از زیر خدمت:    

مستندات مورد نیاز :

اتحادیه شهرستانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره شرکت های تعاونی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات شرکت های تعاونی مذکور، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان احراز هویت حقوقی

اتحادیه استانی: درخواست کتبی عضویت هیات مدیره اتحادیه های شهرستانی به انضمام ارسال اطلاعات و مدارک : تعداد اعضا، میزان سرمایه و عملیات و شعاع حوزه عملیات ا تحادیه شهرستانی، معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان و احراز هویت حقوقی

مدت زمان انجام خدمت

بستگی به پیگیری ارکان و اعضاء تعاونی دارد. حداکثر زمان هیات تصفیه دوسال می‌باشد.

قوانین ومقررات

به استناد ماده 120 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و همچنین ماده 82 اساسنامه اتحادیه / شرکت ها و شیوه نامه راهنمای مراحل انحلال شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان ، شرکت ها و اتحادیه ها بنا به دلایل زیر منحل می گردند :
Ø کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و به صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده
Ø توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
Ø تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
Ø اعمال ماده 146 قانون شرکت های تعاونی
در راستای شیوه نامه راهنمای مراحل انحلال شرکتها و اتحادیه ها چنانچه شرکت یا اتحادیه بنا به دلایل فوق قادر به ادامه فعالیت نباشد هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را با رعایت موارد مندرج در اساسنامه شرکت یا اتحادیه برای انحلال دعوت نماید

استعلام(فرایندهای مشترک بین دستگاهی)

در صورت دستور کار قرار گرفتن انتخابات بازرس و هیات مدیره استعلام های مورد نیاز به شرح ذیل از دانشگاه علوم پزشکی ، اداره امور مالیاتی و بانک بعمل خواهد آمد :

Ø ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

Ø ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
Ø ارائه گواهی عدم بدهی های معوق بانکی و مالیاتی
پاسخ به سئوالات متداول     

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد
ساعات ارائه خدمت
شنبه تا چهارشنبه های هرهفته از ساعت7/30 لغایت 14/30
پنج شنبه ها از ساعت 7/30 لغایت 13/30
 
تعداد بار مراجعه حضوری
ارائه مدارک و درخواست///دریافت مجوز(1 بار)
 
                       
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

 ندارد

 مسئول اصلی ارائه خدمت


مراحل گردش کار              (طبقه همکف اداره آموزش وتوسعه تعاونیها  خانم  فریده توسلی  تلفن 07633313534 داخلی 115-  
Ø      درخواست کتبی ارکان شرکت یا اتحادیه برای انحلال
Ø      برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
Ø      اخذ استعلام اعضای هیأت تصفیه بر اساس آئین نامه تعیین صلاحیت
Ø      ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع و سایر مدارک مورد نیاز به سازمان استان
Ø      اخذ مجوز انحلال از سازمان مرکزی
Ø      ارسال مدارک به اداره ثبت و اخذ اگهی تغییرات ثبتی انحلال- آغاز فعالیت هیات تصفیه

نمودار مراحل دریافت خدمت

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/03
تعداد بازدید:
110
Powered by DorsaPortal