واحد برنامه ریزی ،آمار و فناوری اطلاعات

واحد برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی : خانم مهدیه امانی

  محل کار : 07633313534   داخلی 108

 

شرح وظایف کارشناس مسئول برنامه ریزی  

  1) تهیه و تنظیم مجموعه برنامه های مورد نیاز سازمان و شبکه تحت نظارت

   2) زمینه سازی اجرا و ارزیابی پیشرفت برنامه ها

   3) همکاری در تهیه و جمع بندی گزارشات عملکردی سازمان و ارائه به سازمان مرکزی و مراجع استانی

   4) جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی وتنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه با نظارت مقام مافوق

   5) تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمائی مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

   6) نظارت بر تطبیق و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا

   7) تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چهارچوب برنامه و بودجه

   8) رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح های عمرانی و فعالیت های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کارطرح ها

 

کارشناس خدمات کامپیوتری

نام و نام خانوادگی : فاطمه نبی زاده

 شماره همراه : 09177602932 محل کار : 07633313534    داخلی 114

 

      2پیگیری امور مربوط به مکانیزه نمودن فعالیتهای سازمان در راستای تحقق دولت الکترونیک

   3) پیگیری امور مربوط به پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری و امور مربوط به واحد رایانه

   4) پیگیری امور مربوط به آمار و اطلاعات سازمان و تهیه طرحهای مختلف آماری

   5) نظارت بر عملکرد کاربران اتوماسیون در سازمان استان و شهرستانها

   6) ارائه راهنمایی و مشاوره لازم به تشکلهای تحت نظارت در زمینه تهیه سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز.

   7) راهنمایی سایر ادارات ستادی در پیاده سازی و اجرای نرم افزارهای کاربردی در سطح تشکلها.

   8) همکاری بابت بروز رسانی سایت سازمان.

 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/18
تعداد بازدید:
143
Powered by DorsaPortal