بازرگانی و بازاریابی

رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی

نام و نام خانوادگی : محمد رضا ماندگاری

شماره تماس : 09173632297           تلفن : 07633313534      داخلی : 109

 

داره بازرگانی و بازاریابی

شرح وظایف پرسنل اداره بازرگانی و بازاریابی
         1) پیگیری امور مربوط به خرید ، فروش و صادرات محصولات کشاورزی
         2) نظارت بر تهیه و تدارک کالاهای اساسی و معیشتی و حرفه ای مورد نیاز اعضاء و روستائیان
         3) نظارت بر عملکرد فروشگاههای مصرف و مراکز عرضه
         4) نظارت بر امر تهیه، تدارک و توزیع مواد سوختی
         5) پیگیری امور مربوط به عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت
         6) پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها
         7) پیگیری امور مربوط به تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها
         8) پیگیری امور مربوط به توزیع آرد روستائی
         9) پیگیری امور مربوط به ساماندهی وضعیت فروشگاه های مصرف و فروشندگان
         و...


کارشناس بازرگانی و بازاریابی
 
 خانم مریم دردخوار            تلفن :33313534 076    داخلی 116
شرح وظایف
 
         1. انجام امور مربوط به خرید و فروش گندم و سایر محصولات کشاورزی
         2. انجام امور مربوط به عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت
         3. انجام امور مربوط به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها
         4. انجام امور مربوط به تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها
         5. انجام امور مربوط به اجرای قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش محصولات
   و..


 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/18
تعداد بازدید:
153
Powered by DorsaPortal