اهداف و وظایف
اهداف و وظایف

اهداف و وظایف سازمان تعاون روستایی:

اهداف سازمان با توجه به ماده 3 اساسنامه تامین پیشرفت، گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی، بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در سطح روستاهاست، که وظایف سازمان، دو بخش حاکمیتی و تصدی گری تقسیم کرده است:

وظایف حاکمیتی سازمان در قبال شبکه تعاونی های روستایی وکشاورزی وتولید وصنف کارهای کشاورزی به چهار حوزه سیاستگذاری، هدایتی، حمایتی و نظارتی تقسیم میگردد.

اهم برنامه های سیاستگذاری، هدایتی، حمایتی و نظارتی:

ابعادوظایف سیاستگذاری :

در امور سازماندهی ، ساماندهی، کارآمدسازی و ارتقاء سطح توانمندیهای تخصصی، مهارتی، مالی، خدمات رسانی و مدیریتی تعاونی های روستایی و کشاورزی.

محور وظایف هدایتی تعاونیها:

- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها، اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی

- ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونیها

- تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تعاونیها

- ارائه خدمات فرهنگی و خدمات روستایی منطبق بر سیاست های بخش کشاورزی و خدمات روستایی به اعضاء و کارکنان و مدیران تعاونیها

- توسعه و روابط فی مابین تعاونیها با نهادها و ارگان های مختلف جهت گسترش دانش و ارتقاءمهارت های علمی و کاربردی در سطح جامعه روستایی

- آسیب شناسی تعاونی های و راهنمایی آنها

-برگزاری کارگاه های آموزشی، بازدیدهای آموزشی از تعاونی های برتر و نمونه سایر استانها جهت ایجاد انگیزه در اعضاء تعاونی ها و انتقال تجارب

محور وظایف حمایتی تعاونیها :

- ارائه خدمات فنی و مشاوره ای، مالی، اعتباری، حقوقی.

-بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی.

-کمک به تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی از بازارهای داخلی و خارجی.

-کمک در ایجاد سیستم حمل ونقل توانمند با قابلیت مدیریت حمل و نقل نهاده قابل توزیع و محصولات کشاورزی خریداری شده در سطح شبکه.

-کمک در ایجاد و ساماندهی فروشگاه های مصرف و مراکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی.

محوروظایف نظارتی تعاونیها:

-ارائه خدمات حسابرسی ، نظارت و راهنمایی و مراقبت در تعاونیها

-ارائه خدمات در جهت تهیه و تنظیم بودجه، اسناد مالی ، آیین نامه و مقررات و ...

- کمک و راهنمایی به ارائه برنامه سالانه تعاونیها

تاریخ به روز رسانی:
2020/06/23
تعداد بازدید:
304
Powered by DorsaPortal