امور مالی

امور مالی

رئیس اداره مالی

نام و نام خانوادگی : ابراهیم مرادپور

شماره همراه : 09173673952   محل کار : 07633313534   داخلی 106

 

 

شرح وظایف پرسنل واحد مالی سازمان

کارشناس مسئول امور مالی

 نام و نام خانوادگی : شیما قاسم زاده     شماره همراه : 09175457746      محل کار : 07633313534 داخلی   106

   1) نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان

   2) نظارت بر تهیه و تنظیم بموقع صورتحسابهای سازمان اعم از جاری و عمرانی

   3) تهیه و تنظیم به موقع تراز مالی سازمان (جاری و عمرانی)

   4) پیگیری وصول درآمدها

   5) پیگیری امور مرتبط با بودجه سازمان

   6) رعایت سقف دریافت و پرداخت هزینه های پرسنلی - اداری و رفاهی

   7) اجرای دقیق کلیه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مالی

   8) شرکت در کمیسیون و جلسات حسب مورد

   و...

حسابدار و امین اموال

نام و نام خانوادگی : طاهره دهقانی      همراه : 09175078747  

   1) تحویل اموال و کالاهای تحت ابوابجمعی را بر اساس مدارک مثبته

   2) در اختیار قراردادن اموال به کارکنان با موافقت مافوق و با تنظیم صورتمجلس و فرمهای ذیربط

   3) ثبت دفاتر اموال طبق آئین نامه خرید و انتقال اموال دولتی

   4) تهیه و نصب صورت اموال موجود در محلهای مختلف

   5) کنترل اموال و اثاثیه موجود با صورتهای منصوبه در مکانهای مختلف بصورت دوره ای و گزارش مراتب به مسئول مافوق در صورت مشاهده مغایرت

   6) تهیه و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به اموال و اثاثیه سازمان

   7) انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار طبق مقررات مربوط

   8) صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاطی و ارسال آن به مراجع مربوطه

   9) نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
128
Powered by DorsaPortal