منشور اخلاقی

منشور اخلاقی سازمان  تعاون روستایی استان هرمزگان

 

 1- ما کارکنان سازمان معتقد هستیم شبکه تعاونی های روستائی ، کشاورزی و زنان روستائی به عنوان بزرگترین تشکل مردمی غیر دولتی در بخش کشاورزی و روستائی کشور نقش اساسی و غیرقابل انکاری در پایداری ، توسعه ، کارآفرینی و گسترش عدالت در روستاها و مناطق تولیدی دارند. لذا هدایت ، حمایت و نظارت بر آن را افتخاری بزرگ در خدمت و مهرورزی به بندگان خدا می دانیم.

2- نظم ، انضباط اجتماعی و وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامــــل اساســی در افزایش بهره وری تلقـی می نمائیم.

3- به کار در سازمان افتخار می کنیم و تلاش داریم بین زندگی شغلی و خانوادگی تعادل و توازن برقرار سازیم.

4- نسبت به حرفه و سازمان متبوع  خود  احساس مسئولیت نموده و متعهد میشویم در  انجام وظایف خود کوتاهی ننمائیم.

5- قانونمندی وقانون مداری شعار نیست. ما در عمل به آن پایبندیم و به رعایت آن معتقد هستیم.

6- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مردم را اساس و مبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا گروهی پرهیز می نمائیم.

7- معتقد هستیم که باید مراجعان را در خصوص حقوقشان نسبت به سازمان آشنا سازیم تا انتظار درخواست منطقی از آنان داشته باشیم.

8- اجتناب از هرگونه مظاهر فساد اداری را وظیفه اخلاقی و شرعی خود می دانیم.

9- پیشرفت امری است دائمی ، هیچگــاه خود را بهترین نمی دانیم و چنین نگرشــــی را مانع بهبود مستمر فردی و ســـازمانی می دانیم.

10- ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه ای دارد.

11- زمان ، متاعی برتر از گوهر است بدین سبب ، وقت خود و مراجعان ارزشمند بوده و از تأخیر در امور پرهیز می کنیم.

12- سعی می کنیم از مراجعان با گشاده رویی استقبال نموده و رضایت آنان را موجب افزایش انگیزه در کار بدانیم.

13- به تفاهم و اعتماد بین همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذاری نخواهیم کرد.

14- به همفکری و مشارکت شما برای اصلاح روش های انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.

15- برای افزایش کارائی ، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق خودباوری ، آموزش ، خلاقیت و نوآوری آگاهانه خواهیم کوشید.

16- انجام فعالیت ها بر اساس روشهای مستند و مشخص نه بر اساس سلیقه کارکنان یا مدیران جزء لاینفک خط و مشی های این سازمان است.

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/27
تعداد بازدید:
257
Powered by DorsaPortal