نظام های بهره برداری

نظامهای بهره برداری

نام و نام خانوادگی : امید کریمی

شماره همراه : 09179581480    محل کار : 07633313534 داخلی : 111

شرح وظایف کارشناس مسئول نظامهای بهره برداری

   1) توسعه ، ایجاد، تکمیل و تجهیز شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی

   2) توسعه و ایجاد کشت و صنعت های خصوصی

   3) ایجاد واحد آب بران در شرکتهای تعاونی تولید

   4) تولید محصول سالم در تعاونی تولید وشرکتهای سهامی زراعی

   5) ساماندهی واحدهای خرد دهقانی

   6) ساماندهی و شناسنامه دار نمودن سایر نظامهای بهره برداری

   7) آموزش اعضاء ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی تولید و سهامی زراعی

   8) مطالعه مرحله اول و دوم شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید

   نظارت بر اجرای عملیات آب و خاک شرکتهای تعاونی تولید و شرکتهای سهامی زراعی

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
124
Powered by DorsaPortal