اقدامات سازمان در جهت پیشگیری از فساد
قدامات سازمان در جهت پیشگیری از فساد

   اقدامات سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان در خصوص پیشگیری از فساد

1 -فعالیت برنامه ای و مستمر کمیته ارتقای سلامت اداری:

در سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان کمیته سلامت اداری با ریاست مدیر سازمان به طور مستمر در طول سال برگزار شده و با توجه به نقش نظارتی بسیار مهم سازمان بر عملکرد شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ، برنامه بازدید ئ نظارت بر عملکرد شهرستانها و شبکه تحت پ.شش انجام می پذیرد.

شناسایی گلوگاههای فساد اداری

کمیته سلام اداری سازمان در سال های گذشته با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به شناسایی گلوگاههای فساد در سطح حوزه اداری و همچنین تشکلهای تعاونی تحت نظارت اقدام نموده و همچنین نسبت به احصای راهکارهای پیشگیری از این موارد فساد اقدام و در قالب گزارش کامل ارائه شده است.

در سال 99 کمیته سلامت اداری سازمان مرکزی نیز اقدام به شناسایی گلوگاههای فساد اداری نموده و مستندات آن جهت اطلاع رسانی کامل به سطح ادارات تابعه شهرستانی با هدف بررسی و نظارت کامل بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت نظارت ارائه شده است.

3- نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و شبکه تحت پوشش

با توجه به نقش نظارتی سازمان بر عملکرد شبکه تعاونیها ، کمیته کنترل و نظارت سازمان بصورت بسیار مستمر تشکیل شده و گزارشات مدونی در این راستا تهیه و به سازمان مرکزی تعاون روستایی استان هرمزگان ارسال می گردد.

4- آگاه سازی و اطلاع رسانی به مراجعین در راستای جلوگیری از فساد اداری

   با عنایت به اینکه ارباب رجوع اصلی سازمان ارکان و کارکنان تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی، زنان و تولید می باشند لذا اطلاع رسانی به این افراد از طریق سازمان تعاون روستایی استان و شهرستانها و به طرق ذیل انجام می گیرد:

         · اطلاع رسانی کلیه موارد مرتبط با فساد اداری از طریق نامه های اداری اتوماسیون تحت وب به ادارات تابعه شهرستانی و شبکه تعاونیهای تحت پوشش و همچنین برد های اطلاع رسانی

         · اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم از طریق برگزاری دوره های آموزشی مدون طبق تقویم آموزشی برنامه ریزی شده جهت ارکان و کارکنان تشکلهای تعاونی

         · اطلاع رسانی مصادیق فساد اداری از طریق برگزاری دوره های آموزی مرتبط با فساد اداری جهت کارکنان شاغل در سازمان استان و ادارات تابه شهرستانی

         · اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از طریق حضور بازرس و همچنین مسئول حراست و کارشناسان بازرسی ئ ارزیابی عملکرد سازمان در مجامع برگزار شده تعاونیها و اطلاع رسانی به اعضا و ارکان تشکلها

         · اطلاع رسانی کلیه خدمات شناسه دار سازمان از طریق پرتال سازمان با امکان نظرسنجی روی هر یا از خدمات موجود و ارائه پیشنهادات و انتقادات روی خدمات سازمان از طریق پورتال

         · آگاه سازی ارباب رجوع سازمان از طریق نصب بنرها و مطالب چاپ شده روی دیوار در محل ادارات تابعه شهرستانی

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
103
Powered by DorsaPortal