امور عمومی

 رئیس اداره امور عمومی  

 نام و نام خانوادگی : حمیدرضا جهانگیری 

شماره همراه : 091743691847            تلفن : 07633313534        داخلی 103

شرح وظایف 

 

      1. نظارت بر امور پرسنلی و کارگزینی شامل استخدام، صدور احکام و....

      2. بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات لازم

      3. نظارت بر حسن انجام امور اداری و دبیرخانه

      4. نظارت بر حسن جریان امور تدارکات و کارپردازی ، نگهبانی ، تلفنخانه و ...

      5. انجام امور مربوط به کمیته های نظام پیشنهادات ، تحول اداری و...

مسئول کارگزینی

نام و نام خانوادگی : فریبا جعفری

شماره : 07633313534     داخلی 103 

      شرح وظایف کارگزین

      1. صدور به موقع احکام کارگزینی با رعایت مقررات مربوط.

      2. پیگیری امور مربوط به استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضع، ارتقاء گروه، افزایش سنواتی، بازنشستگی و....

      3. پیگیری امور مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان و مشمولین وظیفه

      4. پیگیری امور مربوط به بازنشستگان

      5. ساماندهی پرونده های پرسنلی همکاران

      6. پیگیری امور مربوط به ارزشیابی کارکنان.

      7. جمع بندی گزارش ماموریت و اضافه کار پرسنل

      8. ارائه گزارش کنترل حضور و غیاب و مرخصی پرسنل

      9. انجام به موقع امور بیمه گری

 

مسئول امور دفتری و دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : الهام سالاری

شماره تماس : 09179004130    تلفن تماس : 07633313534       داخلی : 104

 

   شرح وظایف مسئول دبیرخانه 

 

      1. انجام امور مربوط به دبیرخانه شامل پست نامه ها و نشریات، ثبت ، کدگذاری و توزیع نامه ها و مکاتبات و...

      2. حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

      3. راکد کردن پرونده های مختومه با اجازه مقام مافوق

      4. آماده کردن، بسته بندی و تهیه صورت پرونده هایی که عمر قانونی آنها تمام شده و آماده کردن برای امحاء طبق دستورالعمل مربوط

تاریخ به روز رسانی:
1402/02/23
تعداد بازدید:
127
Powered by DorsaPortal