ستاد استان

شماره تماس مدیران و کارشناسان سازمان تعاون روستایی استان هرمزگان

07633313668-07633313534

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

سیروس اسدپور

مدیر سازمان

202

حمیدرضا جهانگیری

معاون اداری مالی

103

محسن تاجران

حراست

کارشناس حقوقی

113

107

حمیدرضا جهانگیری

رئیس اداره امور اداری

103

ابراهیم مرادپور

رئیس اداره حسابرسی

107

سیروس بشیرزاده

رئیس اداره بازرگانی

112

عزیز سیدی

رئیس اداره خدمات فنی

112

مهدیه امانی

کارشناس مسئول آمار و برنامه ریز

کارشناس اعتبارات

108

فریبا جعفری

مسئول کارگزینی

103

آیلین گرگینی

مسئول امور مالی

106

زهرا اورنگ

کارشناسارزیابی عملکرد

114

محمدرضا ماندگاری

کارشناس روابط عمومی

کارشناس نطام های بهره برداری

109

اکبر شمسی

کارشناس تشکلها

110

فاطمه نبی زاده

کارشناس کامپیوتر

114

فریده توسلی

کارشناس آموزش زنان

115

 

تاریخ به روز رسانی:
2021/06/23
تعداد بازدید:
308
Powered by DorsaPortal