حسابرسی
داره حسابرسی

شرح وظایف پرسنل اداره حسابرسی سازمان 

 
رئیس اداره حسابرسی
آقای حبیب غلامشاه زاده 
 شماره همراه : 09177677035    تلفن داخلی : 07633313534      داخلی 109
 
 

   1. نظارت بر کار حسابرسان واحدهای تعاونی

   2. نظارت بر اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها ، اتحادیه ها ، واحدهای صنفی و واحدهای اعتباری

   3. نظارت بر کار ناظران مالی اتحادیه و شرکتها

   4. پیگیری مصوبات جلسات کمیته کنترل و نظارت

   5. پیگیری امور مربوط به انبارگردانی واحدهای تعاونی ، تهیه خلاصه حسابها، بودجه سنواتی تشکلها

   6. پیگیری امور مربوط به تشکلهای زیان ده، ناکارآمد و غیر فعال

   7. پیگیری اجرای آئین نامه و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان و مصوب شده در مجامع تعاونیها

   8. پیگیری انعقاد قراردادهای حسابرسی و حواله کرد وجوه مربوطه

   و...


حسابرس

آقای ابوالقاسم  انصاریان 
تلفن داخلی : 07633313534 داخلی 109
 
خانم فهیمه هاشمی  
تلفن داخلی : 07633313534 داخلی 108
 

   1) حسابرسی از واحدهای تعاونی و نظارت بر کار حسابرسان از اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی

   2) نظارت بر حسن انجام به موقع بودجه پیش بینی تشکلها

   3) اجرای سیستم یکپارچه مالی در شرکتها ، اتحادیه ها ، واحدهای صنفی و واحدهای اعتباری

   4) پیگیری اجرای مصوبات جلسات کمیته کنترل و نظارت

   5) پیگیری امور مربوط به تشکلهای زیان ده، ناکارآمد و غیر فعال

   6) راهنمایی واحدهای تعاونی تحت نظارت در امور مالی و حسابداری و دادن پاسخ به مسائل مطروحه آنان در مکاتبات مالی و عنوان شده در صورتجلسات هیأت مدیره آنان

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/18
تعداد بازدید:
54
Powered by DorsaPortal