معاون اداری و مالی
اداری مالی

 معاون اداری مالی : 

 
         آقای حمیدرضا جهانگیری                                       
 
 
شرح وظایف:

1. تبیین و ابلاغ فعالیتهای مربوط به حوزه معاونت و سازماندهی وظایف و مسئولیتهای واحدهای تحت سرپرستی بر اساس اختیارات تفویضی

2. تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به وظایف ادارات و واحدهای تابعه در چارچوب اختیارات تفویضی

3. شرکت در جلسات متشکله در واحدها، ارائه پیشنهاد و تذکرات لازم جهت نیل به اهداف و گزارش به مدیریت

4. ابلاغ دستورات مدیر در زمینه های مختلف کاری به واحدها و ادارات تابعه و اجرای پیگیری آنها و نظارت بر حسن اجرای امور محوله

5. نظارت بر اجرای مقررات حاکم بر شبکه تعاونی تحت نظارت سازمان استان

6. کنترل عملکرد پرسنل تحت اختیار و در موارد لازم ارائه تذکرات شفاهی و کتبی به آنها

7. ارزشیابی عوامل تحت سرپرستی طبق مقررات و بر اساس اختیارات تفویضی و قدام لازم در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف


 

شماره تماس: 07633313669 -09173691847

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/28
تعداد بازدید:
372
Powered by DorsaPortal